Informace o ministrantském setkání

Podrobnosti o akci

  • Termín: 29. 1. 2012, 9:30
  • Místo: Chrudim, farní sál

Pozvánka

V neděli přijede na mši svatou P. Jan Uhlíř, arciděkan z Kutné Hory, který má na starosti ministranty v diecézi. Po mši svaté ve farním sále proběhne informační schůzka o plánovaném diecézním ministrantském setkání, které se uskuteční v Chrudimi v sobotu 21. dubna. Prosíme o vaši účast a pomoc s přípravou a se zajištěním setkání.