Net for God: promítání filmu

Podrobnosti o akci

  • Termín: 30. 3. 2012, 19:00
  • Místo: Chrudim, farní sál

Pozvánka

Osou programu každého setkání je promítání filmu, rozhovor nad tématem a společná modlitba.