Noc kostelů

Podrobnosti o akci

  • Termín: 1. 6. 2012
  • Místo: Chrudim a Sobětuchy–Pouchobrady

Pozvánka

Třetí rok po sobě vás zveme k noční návštěvě našeho arciděkanského chrámu. Zároveň můžete navštívit i další místa... \"Noc [MISTO ID=\"3\"]BUDOVA FARY[/misto] (Školní náměstí 56) 17:00–17:45 Hrnečku pař! Divadelní představení pro děti v podání farní mládeže ve farním sále v přízemí fary. Ochutnejte něco malého z farní kuchyně a sklepa Možnost občerstvit se ve farním sále v přízemí fary. [MISTO ID=\"1\"]KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE[/misto] 18:00–18:45 Vítejte! Mše svatá 19:00–22:00 Najdeme ty kostely i v noci? Okružní autobusová jízda, zejména pro rodiny s dětmi – ale nejen pro ně. 19:30–20:30 Kostel vzhůru nohama (opakování: 20:30–21:30) prohlídka presbytáře kostela pro děti – vleže; součástí programu bude malé tvoření. 19:30–20:30 Kolik těch svatých tu vlastně je? Hned vám padne do oka stříbrná krása baroka (opakování: 20:30–21:30) komentovaná prohlídka kostela pro dospělé – vestoje; následuje prohlídka farní kaple s vystavenou stříbrnou ranně barokní monstrancí z roku 1632. 22:00–23:00 Jsou tady kůrovci? prohlídka hudebního kůru a varhan, varhanní ukázky - MgA. Tomáš Židek 22:00–23:00 Nevyzvánějí jen mobily noční výstup na věž, prohlídka zvonice 23:30–24:00 Dobrou noc! Ztišení, modlitba - završení programu Noci kostelů Co kdybych se zkusil zeptat? Nyní máte možnost se zeptat kněze téměř na cokoli. [misto id=\"4\"]KOSTEL SVATÉHO MICHAELA[/misto] 21:00–22:00 Každý své břímě aneb Podobenství o dobru a zlu. \"Noc Drama lidských osudů v noci 10. června 1942 v Lidicích; pořad formou divadla jednoho herce v podání Miroslava Gabriela Částka. [MISTO ID=\"9\"]KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, SOBĚTUCHY–POUCHOBRADY[/misto] 20:00–22:00 Vstupte do kostelíka Nejsvětější Trojice Historie kostela a jeho zajímavosti, návštěva kůru a ukázky hry na zdejší varhany.