Svatodušní novéna

Podrobnosti o akci

  • Termín: 18. 5. 2012

Pozvánka

Devět dní před slavnostní Seslání Ducha Svatého se začneme modlit svatodušní novénu.