Pěší pouť

Podrobnosti o akci

  • Termín: 4. 8. 2012, 9:30
  • Místo: Luže -> Chrudim

Pozvánka

Zveme vás na společnou pěší pouť farností Chrudim a Dolní Újezd od Panny Marie k Nejsvětějšímu Salvátorovi. Program zahájíme v 9.30 mší svatou na Chlumku, poté budeme pěšky putovat do Chrudimi se zastávkou na malé občerstvení. U sv. Jiří u Třech Bubnů se pomodlíme desátek růžence a přibližně v 17 hodin zakončíme den u sv. Salvátora v Chrudimi. Dopravu na Chlumek si zajišťuje každý individuálně. Možno využít vlak do Chrasti a dále autobusem.