Celodenní adorace

Podrobnosti o akci

  • Termín: 3. 8. 2012
  • Místo: Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozvánka

Zveme vás během celého dne k modlitbě před Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti.