Nešpory, adorace, uctění Nejsvětějšího Salvátora

Podrobnosti o akci

  • Termín: 11. 8. 2012, 18:00
  • Místo: Chrudim, kostel svaté Kateřiny

Pozvánka

Po slavnostních zpívancýh nešporách následuje adorace a možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.