Vigilie Seslání Ducha Svatého

Podrobnosti o akci

  • Termín: 22. 5. 2010, 20:00
  • Místo: Chrudim, kostel

Pozvánka

Stejně jako na Velikonoce prožijeme i při slavnosti Seslání Ducha Svatého vigilii. Při ní obnovíme biřmovací sliby. Při mši svaté bude rozšířená bohoslužba slova.