Pořad velikonočních bohoslužeb

Podrobnosti o akci

  • Termín: 31. 3. 2013
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

Svátost smíření před Velikonocemi
Neděle17. 3.10:00 – 10:30[misto id="12"]kostel Vejvanovice[/misto]
Pátek22. 3.16:00 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Neděle24. 3.10:00 – 10:30[misto id="12"]kostel Vejvanovice[/misto]
Pondělí25. 3.16:00 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Úterý26. 3.15:00 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Středa27. 3.16:30 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Nácviky ministrantů na liturgii
Středa27. 3.16:30 – 17:30
(uvedení do velikonoční liturgie)
[misto id="3"]fara[/misto]
Čtvrtek28. 3.16:30 – 17:30[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Pátek29. 3.8:30 – 9:30[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Sobota30. 3.8:30 – 9:30[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Zelený čtvrtek – 28. března: Památka ustanovení Večeře Páně
18:00mše svatá s obřadem umývání nohou[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
20:00 – 24:00soukromá adorace Nejsvětější svátosti[misto id="2"]kaple na faře[/misto]
Velký pátek – 29. března: Památka umučení Páně, den přísného půstu
8:00liturgie hodin[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
15:00křížová cesta[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
18:00velkopáteční obřady[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
20:00 – 8:00noc bdění[misto id="2"]kaple na faře[/misto]
Bílá sobota – 30. března: Den tiché modlitby a bdění u Božího hrobu
8:00liturgie hodin[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
8:15 – 18:00adorace u Božího hrobu[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
20:00Velikonoční vigilie, mše svatá
(s nedělní platností)
Po skončení obřadů jste zváni na agapé na faře.
[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Neděle – 31. března: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně V noci ze soboty na neděli dochází ke změně času ze 2:00 na 3:00.
8:30mše svatá[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
10:30mše svatá[misto id="12"]kostel Vejvanovice[/misto]
18:00mše svatá[misto id="7"]kostel svaté Kateřiny v Chrudimi[/misto]
Žehnání pokrmů při všech mších svatých. Pondělí velikonoční – 1. dubna:
8:30mše svatá[misto id="1"]kostel NPM[/misto]