Pouť k Panně Marii

Podrobnosti o akci

  • Termín: 11. 9. 2010
  • Místo: Vranov u Brna

Pozvánka

Zveme vás na pouť k Panně Marii na Vranov u Brna, kde působí řád paulánů. Budeme prosit za děti, studenty, rodiny a za naše bohoslovce Petra a Vojtěcha. Odjezd v sobotu 11. září v 7.00 od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na Vranově bude mše svatá, prohlídka a další program, cestou zpět se stavíme ve Slavkovicích u Žďáru v nové kapli Božího milosrdenství. Prosíme rovněž, abyste zaplatili zálohu 100,- Kč.