Odpovědi do soutěže

Podrobnosti o akci

  • Termín: 30. 9. 2010

Pozvánka

Do konce září odevzdávejte na adresu Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Chrudim (Školní nám. 56) nebo na e-mail vtipilova@atlas.cz odpovědi do farní soutěže Kostel vzhůru nohama.