Zakončení jubilejních oslav 350 let diecéze

Podrobnosti o akci

  • Termín: 22. 11. 2014
  • Místo: Hradec Králové

Pozvánka

Pan biskup svolává věřící naší diecéze na sobotu 22. listopadu na pouť do katedrály ke 350. výročí diecéze. \"Pozvánka Pokud bude dost zájemců, objednáme autobus, odjezd v 9:30 hodin, příjezd cca v 15 hodin. Pátek 21. listopadu 18.30 – slavnostní nešpory v katedrále Svatého Ducha 19.00 – 22.00 – soukromá adorace v katedrále zakončená svátostným požehnáním Sobota 22. listopadu 11.00 – pontifikální bohoslužba v katedrále Svatého Ducha 12.30 – slavnostní shromáždění na Velkém náměstí 13.00 – 15.30 – doprovodný program 16.00 – Te Deum v katedrále Svatého Ducha Doprovodný program se uskuteční na třech místech: Biskupská rezidence Výstavní síň – suterén 13.00 – 15.30 Výstava 350 let Biskupství královéhradeckého – osobní prohlídka 13.30 – 14.15 Interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem 14.30 – 15.15 Interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem Nové Adalbertinum 1. patro Referát pastorace 13.00 – 15.30 „Otevřené dveře“ v Referátu pro pastoraci. Prohlídka prostor diecézních pastoračních center, informace o činnosti, nabídka některých pomůcek Farní místnost – učebna – přízemí 13.00 – 15.30 Dějiny diecéze: kvízy pro malé i velké Biskupská knihovna 13.00 – 15.30 Prohlídka Balbínka – přízemí 13.45 Beseda s Ing. Anetou Maclovou: Stáří jako dar a inspirace Katakomby – suterén 14.00 – 14.45 Sv. Kliment – patron diecéze. Interaktivní program pro malé i velké s průvodci Kostel Panny Marie Boční kaple kostela 13.00 – 15.30 Dějiny spásy: Rozjímání na základě úryvků z Písma svatého a biblických scén ztvárněných pomocí biblických postaviček (individuálně) Loď kostela 13.30 – 14.15 Bratrstvo dobré smrti a víra ve vzkříšení: Interaktivní program pro malé i velké s průvodci. Seznámení se s posláním jezuitského řádu a vírou našich předků ve vzkříšení Kaple sv. Josefa 13.00 – 15.30 Seznámení s řeckokatolickou církví. Průvodce: Adrián Kostilník