Národní eucharistický kongres 2015

Podrobnosti o akci

  • Termín: 17. 10. 2015
  • Místo: Brno

Pozvánka

Česká biskupská konference (ČBK) se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně – hlavního dne pro farnosti. Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015. Hlavním dnem kongresu pro věřící ze všech diecézí České republiky bude sobota 17. října 2015. V sobotu 17. října se vydá naše farnost do Brna na hlavní program Národního eucharistického kongresu. Odjezd v 5:30 od kostela NPM. Po mši svaté a eucharistickém průvodu je připraven bohatý doprovodný program v brněnských kostelích. Duchovní doprovod zajistí jáhen Pavel Starý. Při přihlášení vybíráme 200 Kč. \"Modlitba Podrobnosti k národnímu kongresu můžete sledovat na http://www.nek2015.cz/.