První list svatého apoštola Jana: Bůh byl, je a bude

Úryvek z Bible.
„Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro Jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.“ (První list svatého apoštola Jana, 2. kapitola, 12. až 14. verš)Myšlenka.
Svatopisec nám zdůrazňuje tři základní věci: Bůh byl od počátku, odpouští hříchy a vítězí nad Zlým. Na první pohled se může zdát, že všechny vědecké teorie Velkého třesku odporují stvoření světa. Žádný rozpor zde ale není! Celá Bible obsahuje plno obrazných příběhů. Všimněme si, jak často osvětlujeme druhým svá poznání přes prožité zážitky a metaforické příměry. Stejně tomu je i v Písmu. Těžko asi pochopíme všechny chemické reakce a fyzikální zákonitosti prvních vteřin vesmíru. Ale ani to není důležité! Hlavně že víme, že od počátku tu byl Bůh, který spustil velký koloběh světa a který nechal na Zemi vzniknout život.

Bůh je přítomný i v dnešním světě. Ateismus proniká skrz moderní kulturu a náboženství jakoby ztrácí dech. Bůh ale zůstává a čeká, zda se vydáme za Ním. Dává nám možnost výběru. Doufá, že se zamyslíme, kde jsme se na světě vzali a k čemu je život dobrý. Bůh chce, abychom za Ním sami přišli. Pokud tak učiníme, nabízí nám Svoji neutuchající lásku odpouštějící každou naši nepravost.

I když Zlo může ohrožovat celý svět, nikdy nedokáže zvítězit. Zlo je zlé i na Zlo a nedokáže spolupracovat. Láska, opravdová Láska, miluje Lásku a s pokorou vítězí nad Zlem. Když v našich srdcích zakotví Láska, porazíme s ní díky jednotně druhých milujících Zlo dřímající ve světě.

Bůh tu byl od počátku, je tu i nyní, když nám odpouští hříchy, a bude tu až na věky, neboť vítězí nad Zlem. A přeje si, abychom čas od času zapřemýšleli o smyslu života. Co je vlastně život? K čemu je? Jak s ním nakládám? Co se stane, až tady nebudu?