Katecheze pro děti při mši svaté

Proč?

Jde o nabídku pomoci rodičům malých dětí (přibližně do věku, kdy přistupují k 1. sv. přijímání). Impulz přišel od samotných rodičů, kteří chtějí své děti vést k Pánu Bohu. Záleží jim na tom, aby se naučily vnímat, co se při mši děje, zvláště při bohoslužbě slova, aby si z ní odnesly podněty do běžného života a postupně rozvíjely svůj vztah k Bohu.

 

Jak?

Po evangeliu děti (s rodiči) odejdou do sakristie, kde se spolu budou zamýšlet nad texty, které zazněly. Inspirací, jak slyšené uchopit, budou hlavně materiály z katechetického centra českobudějovického biskupství. Poté se všichni vrátí (venkem) do kostela a děti se zapojí do obětního průvodu, jak už je zvykem.

 

Kdy?

Při každé nedělní mši, mimo mše dětské a slavnosti.