Bohoslužby od 12. 10. 2020

Od pondělí 12. 10. je omezena účast na mši svaté na 10 osob. Těchto mší se můžete zúčastnit na základě provedené rezervace, kterou uskutečníte na www.farnost-chrudim.cz/bohosluzby-koronavirus nebo telefonicky (P. Jiří Heblt 777 572 525) vždy v neděli od 15 hodin na následující týden. 

Mše svaté v neděli v 8:30 hodin a v pátek v 18 hodin budeme (pokud se to podaří) živě přenášet přes internet.

Ke svatému přijímání, případně ke svátosti smíření, můžete přijít vždy v neděli od 16 do 18 hodin do kostela sv. Kateřiny a v pátek od 16 do 18 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Důsledně zachovávejte hygienická opatření a v případě respiračních či jiných zdravotních potíží (kašel, rýma, zvýšená teplota) do kostela v žádném případě nechoďte. Bez roušky do kostela nevstupujte!

Věřícím na území Královéhradecké diecéze je udělen dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě, pokud mají příznaky onemocnění Covid-19 či jiného respiračního onemocnění, jsou v karanténě či patří k rizikové skupině. 

Sledujte informace na www.farnost-chrudim.cz a vývěsku ve farním kostele.