Modlitba za zemřelé

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ 

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel a Dárce života.

Děkujeme ti za život náš

i životy našich příbuzných a přátel.

S důvěrou ti svěřujeme

naše zemřelé a prosíme,

abys je přijal do náruče své lásky.

Ukaž jim své milosrdenství

a promiň jim jejich nedostatky.

Velkoryse je odměň za vše,

co v životě vykonali

dobrého a z lásky.

Naplň jejich víru a přijmi je mezi vyvolené v nebi.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí,

ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

 

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ RODIČE 


Bože, ty nás učíš ctít a milovat otce a matku;

odplať našim zemřelým rodičům všechno dobré, odpusť, čím se provinili, a dej, 

ať spolu s nimi najdeme u tebe věčný domov. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ PŘÍBUZNÉ, PŘÁTELE A DOBRODINCE 


Bože, ty chceš, aby všichni byli spaseni; 

otevři náruč svého milosrdenství našim zemřelým příbuzným, přátelům a dobrodincům a dej jim 

na přímluvu Panny Marie a všech svatých

účast na věčné blaženosti. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.