Vánoční dárek

Letos nemůžeme vybírat na vánoční dárek pro P. Jiřího jako v minulých letech. I letos mu však vánoční dárek chceme nadělit. Nabízím dvě možnosti - po mši svaté v pátek a v neděli ráno budu u dveří kostela s kasičkou nebo peníze zašlete na můj účet 226541651/0100 s variabilním symbolem 24122020. 

Dárek mu předáme při ranní mši 25. 12. 

Děkuji za Vaši štědrost a přeji požehnaný a klidný advent. 

Petra Pudilová