Vánoční pořad bohoslužeb a otevření kostela

Organizační

V souvislosti s opatřením vlády proti šíření koronaviru musíme dodržet povolené maximální počty účastníků bohoslužeb. Dochází k některým změnám oproti minulým létům ve smyslu navýšení bohoslužeb. To vše jen za předpokladu, že nebudou vyhlášena další omezení. 

 

Tradiční vánoční zpívání u jesliček není možné. Chceme proto nabídnout mši svatou přednostně pro rodiny s dětmi na Štědrý den od 16 hodin v kostele NPM. 

Tato mše i Půlnoční bohoslužba a mše v 8:30 o slavnosti Narození Páně bude přenášena online.

Na Boží hod bude navíc bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání od 10 hodin v kostele NPM.

 

Kostel NPM bude otevřen k prohlídce betlémů či krátké modlitbě za dodržení vládních opatření v tyto časy:

Štědrý den - čtvrtek 24. 12.     13:00 – 15:30 hod.

Slavnost Narození Páně  - pátek 25. 12.     13:00 – 17:00 hod.

Svátek sv. Štěpána - sobota 26. 12.     13:00 – 17:00 hod.

Prosíme o pomoc se zajištěním dozoru v kostele v těchto časech. Potřebujeme minimálně 2 lidi současně (nebo rodina), na stránkách bude formulář pro přihlášení k této službě.

Prosíme o pomoc se stavěním stromků a betlémů v kostele NPM ve středu 23. 12. od 9 hodin. Ženy prosíme o úklid kostela v tento čas.

Stromky v kostele sv. Kateřiny se budou stavět v také ve středu dopoledne. Prosíme o pomoc.

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi

Pátek 18. 12.            Kostel NPM                 16 – 18 hod.

Sobota 19. 12.          Fara                                9 – 12 hod.

Neděle 20. 12.          Kostel sv. Kateřiny      16 – 18 hod.

Pondělí 21. 12.         Fara                              16 – 18 hod.

 

Bohoslužby

čtvrtek 24. 12. – Štědrý den 

13:00 – 15:30     otevřen kostel NPM k prohlídce betlémů či krátké modlitbě za dodržení vládních opatření, v tuto dobu si můžete odnést do svých domovů betlémské světlo 

16:00     vigilie Slavnosti Narození Páně (určeno pro rodiny s dětmi)     kostel NPM    

24:00     půlnoční bohoslužba     kostel NPM

Na mši svaté může být dle PES 40 osob v kostele NPM a 30 osob v kostele sv. Kateřiny. Pro účast na mši svatou je třeba se přihlásit na webových stránkách farnosti.      

Bohoslužby budou přenášeny on-line.

 

pátek 25. 12. – Slavnost Narození Páně

13:00 – 17:00 otevřen kostel NPM k prohlídce betlémů či krátké modlitbě za dodržení vládních opatření 

  8:30     mše svatá     kostel NPM

10:00     bohoslužba slova     kostel NPM                

18:00     mše svatá     kostel sv. Kateřiny

 

sobota 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

13:00 – 17:00     otevřen kostel NPM k prohlídce betlémů či krátké modlitbě za dodržení vládních opatření 

8:30     mše svatá     kostel NPM

17:00     Vánoční koncert Salvátor, přenos on-line

 

neděle 27. 12. – Svátek Svaté Rodiny

  8:30     mše svatá     kostel NPM

10:30     mše svatá     Vejvanovice

18:00     mše svatá     kostel sv. Kateřiny

 

čtvrtek 31. 12. – Sv. Silvestr

16:00     mše svatá     kostel NPM

 

pátek 1. 1. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok

  8:30     mše svatá     kostel NPM

10:00     bohoslužba slova     kostel NPM    

18:00     mše svatá     kostel sv. Kateřiny

 

Prosíme o pomoc se zajištěním dozoru v kostele NPM. Potřebujeme minimálně 2 lidi současně (nebo rodina).

 

Změny s ohledem na aktuální situaci jsou vyhrazeny.