První list svatého apoštola Jana: Buďme maličcí

Úryvek z Bible.
„Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“ (První list svatého apoštola Jana, 2. kapitola, 15. až 17. verš)Myšlenka.
Docela drsné, že? Jak často prahneme po uznání, úspěchu, kariéře, slušivém oblečení! Jak často chceme, aby všechno bylo podle nás! Jak často křičíme na ostatní, ale jejich prosbám nenasloucháme! Jak často odsouváme Boha ve svém žebříčku směrem dolů! Jak často věnujeme modlitbě jen pár vteřin a naříkáme, o kolik času tím máme míň! Jak často si myslíme, že když něco neuděláme, že se „zboří“ celý svět! Jak často porušujeme naschvál Boží příkazy!

Pane Bože, prosíme, pomáhej nám k pokoře. Nauč nás mluvit jen ve správný čas. Dej, ať si uvědomíme, že s Tvou pomocí dokážeme cokoliv, bez ní však vůbec nic. Ukaž nám lidi, kteří zůstávají se svou pokorou ve stínu dnešního uspěchaného světa. Vnukni nám touhu po tom „být maličcí“. Zaraž naše neustálé vyvyšování se nad druhé. Nauč nás milovat takovou láskou, s jakou Boží Syn umíral pro naše vykoupení.