Výzva

Bratři a sestry,

současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. ( …)

Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého.

Čísla účtů:

  1. Dary pro farnost Chrudim – číslo účtu 1141055309/0800.
  2. Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500

Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726

Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222

Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225

Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221

  1. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek Diecézní katolické charitě a Papežskému misijnímu dílu

Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500, variabilní symbol 286

Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol 10

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu správce farnosti (v případě farnosti), nebo na adresu ucto@bihk.cz v případě daru na účet biskupství.

Samozřejmě i nadále zůstává alternativní možnost v případě konání sbírek v kostelích přispět obvyklou formou.

(…)

Všem případným dárcům děkujeme.

            Ing. Pavel Rathouský                           Mons. Jan Paseka

                ekonom diecéze                                 generální vikář