Chrudimský Salvátor bude vystaven

Je dobře známou skutečností, že v minulých dobách se lidé v době epidemie moru obraceli skrze chrudimský obraz k Ježíši Kristu – Salvátoru – Spasiteli, viz například článek dr. Tomáše Pavlíka "Chrudimský Salvátor jako znamení doby".  

Obraz sám o sobě není „kouzelný“, není to magický předmět, který by vyzařoval nějakou ezoterickou energii. Označujeme ho však jako milostný nebo zázračný, a to znamená, že lidé, kteří se před ním modlí ve své nouzi k Ježíši Kristu – Salvátoru jsou mnohdy vyslyšeni. Dostává se jim duchovní pomoci. Zobrazení Kristovy Tváře je pak určitou oporou pro víru, s kterou se člověk k Ježíši modlí. Právě důvěra v Ježíše Krista je tím nejdůležitějším postojem člověka modlícího se před obrazem. 

Prožíváme nyní tíživou a vleklou epidemii koronaviru. Hledáme cesty ke zdraví i vnitřní sílu ke zvládnutí této těžké situace. Je zřejmé, že lidem v nouzi pomáhají i duchovní prostředky. Protože v Chrudimi je stále uchováván tento vzácný obraz, rozhodli jsme se ho zpřístupnit k uctění a tiché modlitbě. 

Chrudimský Salvátor bude vystaven v kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 21. 3. 2021 od 15 do 16 hodin. Do kostela můžete přijít za dodržení předepsaných opatření - respirátor, rozestupy a maximální počet dvacet lidí současně v kostele. 

 

P. Jiří Heblt, arciděkan chrudimský