Chrudimské kříže a obraz chrudimského Salvátora

Tento týden je v našem postním putování po chrudimských křížích na řadě kříž u nemocnice, který je pro nás zvlášť cenný. Je „Boží náhodou“, že v tomto týdnu putujeme na místo, kde se žehnalo Salvátorským obrazem při epidemii moru a zároveň bude tuto neděli milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora vystaven v kostele, abychom jej mohli uctít a prosit u něj za zastavení pandemie naší doby.

O několik slov o tomto kříži jsme požádali dr. Tomáše Pavlíka: V době morové epidemie roku 1680 se chrudimští obyvatelé modlitbami před obrazem Ježíše Krista v kostele Nanebevzetí Panny Marie obraceli k Bohu s prosbou o ochranu. Chrudimi se nemoc vyhnula. Z obavy před zanesením nákazy nebyla do města vpouštěna procesí z okolních obcí, které byly morem postiženy. Jednou z takových obcí byly Slatiňany. Na žádost tamních farníků vyšel děkan Samuel Václav Hataš vstříc procesí, které se ubíralo ze Slatiňan podél Chrudimky směrem ke Chrudimi. 

Z místa v blízkosti dnešní nemocnice děkan na dálku požehnal Slatiňanům a jejich obyvatelům obrazem Chrudimského Salvátora. Stalo se to dne 3. října roku 1680. Epidemie ve Slatiňanech ustoupila a Slatiňanští poté z vděčnosti vybudovali v místě žehnání kamenný kříž. Po 318 letech byl kříž nákladem několika chrudimských věřících rekonstruován a ve výroční den 3. 10. 1998 posvěcen za účasti slatiňanského faráře Bohumila Směšného a chrudimského arciděkana Josefa Smoly.

Vyhláškou č. 254/2010 Sb. byl stanoven seznam viničních tratí v České republice. Pod číslem 10 byla pro vinařskou oblast Čechy, vinařskou podoblast mělnickou, vinařskou obec Chrudim určena vinařská trať U Záchrany. Trať se prostírá pod křížem na svahu nad pravým břehem Chrudimky. Její název připomíná událost z roku 1680.