Velikonoce 2021

Přihlašování k účasti na bohoslužbách ve svatém týdnu bude spuštěno v neděli 28. 3. od 15 hodin. Každý den je přidána další bohoslužba, počet lidí, kteří se mohou účastnit obřadů tak významně narostl. Neváhejte se přihlásit a na mši přijďte, samozřejmě pokud jste zdrávi.

Bohoslužby budou také přenášeny online, a to:

Zelený čtvrtek – v 19 hodin,

Velký pátek – v 15 hodin,

Bílá sobota – v 19 hodin,

Neděle Velikonoční – v 8:30 hodin.

 

Pokud nebudete na mši svaté, je možné přijít k individuálnímu svatému přijímání, a to na Zelený čtvrtek od 18:30 hodin a ne Velikonoční neděli mezi 15. a 17. hodinou.

Zapisujte se prosím k četbě jednotlivých zastavení křížové cesty, dostanete je s sebou domů k přípravě.

Také na Getsemanskou noc a stráž u Božího hrobu na Bílou sobotu v kostele po celý den, aby zde byla zajištěna stálá služba.

Nácvik ministrantů bude v sobotu v 8:30, v ostatní dny přijďte cca 15 – 20 minut přede mší svatou.