Biřmování - 30. 5. 2021, 10:00

Příští neděli 30. 5. bude v 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá s udílením svátosti biřmování. Tato mše svatá bude přenášena on-line. Tím přenášení mší ukončíme.

Při mši svaté bude otec biskup Josef Kajnek udílet svátost biřmování.

 

K živému vysílání se můžete přidat od 9:55 na YouTube.