Slavnost Seslání Ducha Svatého - homilie - P. Jiří Heblt

Homilii ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého si můžete poslechnout na YouTube.