Nešpory ke cti Nejsvětějšího Salvátora

                        Máme rádi roční období kolem chrudimské pouti. Máme rádi i naši Salvátorskou pouť spojenou s různými dojmy a zážitky, které se měnily v průběhu času. S přibývajícím věkem to jsou převážně zážitky kulturní a duchovní.

                        S radostí, s očekáváním i se zvědavostí jsme navštívili v sobotu v podvečer nešpory v kostele sv. Kateřiny. Těšili jsme se, že opět uslyšíme sbor Salvátor regenschoriho Tomáše Židka a jeho hru na varhany, na kostel samotný i na nového pana faráře. Podobně hezkou hodinku s vnitřním prožitkem jsme měli naposledy na Smetanově Litomyšli. Také jsme poslouchali duchovní hudbu v kostele, v rouškách a s pocitem sounáležitosti a s vírou, že bude vše v pořádku. V našem kostele jsme si mohli i zazpívat, respektive díky rouškám jen pobrukovat.

                        Pan farář mluvil o prožitcích evangelistů při „scéně“ Proměnění Páně, které jsou zaznamenány v Matoušově evangeliu.

                        Na hlavním náměstí v Chrudimi máme barokní sloup Proměnění Páně, v hlavním kostele Nanebevzetí Panny Marie zase legendou opředený obraz Ježíše Krista v jeho spasitelské roli Nejsvětějšího Salvátora. Jak je to v Chrudimi hezky propojené nás napadalo při poslechu slov pana faráře, při zpěvu, přímluvách i čtení z Písma. To vše v téměř magickém prostředí kostela, který na tomto místě stojí od 15. století, i když ne v podobě, jak ho známe dnes. Má krásnou vnitřní výzdobu, barokní obrazy, vitrážová okna leccos pamatují. Škoda, že tento historicky zajímavý a cenný prostor s duchovním geniem loci poněkud narušuje opadávající omítka ze zdí.

                        Vzpomínali jsme také na P. ThLic. Ing. Jiřího Heblta, kterému přejeme v novém působišti také hezké vztahy s farníky a stejná ocenění, jaká se mu dostávala od nás chrudimských. Novému panu faráři přejeme, ať si v Chrudimi brzy zvykne a ať ve zdejší farnosti ve zdraví a spokojenosti naváže na vše dobré.

                        Děkujeme za hezký podvečer, krásný zpěv i písně MgA. Tomáši Židkovi Ph.D. a sboru Salvátor i všem ostatním, kteří se na přípravě tohoto příjemného podvečera podíleli.

 

Helena a Josef Tuhých