Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Bratři a sestry v Kristu,

všechny Vás srdečně zvu a vybízím k účasti na celosvětové modlitbě za mír v pátek 25. března (slavnost Zvěstování Páně). V tento den papež František během kající bohoslužby v Římě zasvětí Rusko i Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Učiní tak v návaznosti na mariánská zjevení ve Fatimě, která se z velké části vztahují právě k Rusku. Přímo ve Fatimě povede stejný obřad zvláštní vyslanec Svatého otce, kardinál Konrád Krajewski.

Papež František nás zároveň vyzývá, abychom se v jednotě s ním v uvedený den spojili kající modlitbou s celosvětovým společenstvím Církve ve všech diecézích, na poutních místech a ve farnostech po celém světě. Proto Vám tlumočím tuto jeho výzvu, připojuji se k ní a prosím duchovní správce farností, řeholní společenství i rodiny, aby se v pátek 25. března s oddaností Svatému otci přidali k této modlitbě za mír, za oběti válečné agrese i za její pachatele.

Bohoslužba papeže Františka ze svatopetrské baziliky bude přenášena od 17 hodin prostřednictvím televize Noe i kanálu Vatican media na síti YouTube.

Přijměme tuto iniciativu Petrova nástupce v pevné víře a křesťanské naději. Ač se může zdát, že není v moci jednotlivců utrpení na Ukrajině ani jinde zabránit, posiluje nás důvěra v Boží milosrdenství a v mocnou ochranu Panny Marie, která nás, bez ohledu na národnost, chová ve svém Neposkvrněném Srdci jako své děti.

Předem Vám děkuji a ze srdce všem žehnám od katedrály Svatého Ducha.

V Kristu Váš

+ biskup Jan

Dáno v Hradci Králové o slavnosti sv. Josefa dne 19. března 2022