První list svatého apoštola Jana: Miluj každého kolem sebe

Úryvek z Bible.
„Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno.“ (První list svatého apoštola Jana, 2. kapitola, 18. až 20. verš)Myšlenka.
Salesiánský kněz P. Jaroslav Vracovský vyprávěl při svém kázání tento příběh. Kdesi byl jeden klášter, kam lidé rádi chodili a kde se slavily velké poutě. Postupem času ale zájem opadal a návštěvníků ubývalo. Mniši se radili, v čem dělají chybu. Na nic nemohli přijít. Vyslali proto svého opata pro radu k moudrému muži. Ten jim vzkázal: „Mezi vámi je skrytý Kristus.“ Když uslyšeli přednesenou zvěst, velmi se podivili. „Je to snad ten, který se neustále hádá? Nebo ten, který nedrží slovo a zbytečně kritizuje? Nebo snad tento lakomec?“ Opat rychle zdůraznil: „Vy jste to nepochopili: je mezi námi, ale ve skrytosti.“ Od té doby se do kláštera vrátil život. Opět se začaly konat slavné poutě. Mladí hledali odpověď na otázku, kde se zde najednou vzala velká láska. A sami si ji našli: každý mnich si teď váží svého spolubratra, protože právě on by mohl být Kristus...

Není problém milovat tam, kde nás mají všichni rádi. Umění je mít rád i své nepřátele. Pokud chceme růst v lásce, musíme si ve svém okolí nalézt i své odpůrce. A každý jejich špatný čin proti nám oplatit dobrým skutkem v jejich prospěch. Každé společenství – rodinné, školní či třeba farní – potřebuje alespoň jednoho „problémového“ člena, aby zde mohla růst láska. Pane, pomáhej nám milovat všechny lidi – nejen ty, kteří nám lásku oplácejí.

(na základě kázání P. Jaroslava Vracovského)