Svátost smíření před Velikonocemi

pátek 8. 4.           16:00 – 18:00          P. Jan Šlégr, P. Vojtěch Novotný

pondělí 11. 4.     16:00 – 18:00          P. Jan Šlégr, P. Vojtěch Novotný

úterý 12. 4.          16:00 – 18:00          P. Jan Šlégr, P. Štefan Brinda (do 17:30)