Vigilie Seslání Ducha svatého

Zveme na Vigilii Seslání Ducha svatého, která bude v sobotu 4. 6. 2022 od 19:30 v kostele sv. Michaela.