100. výročí narození P. Seidla

V tomto měsíci uplyne 100 let od narození pana vikáře Seidla. V pondělí 12. 9. v 16.00 hodin bude společná modlitba u jeho hrobu na hřbitově U Kříže a v sobotu 17. 9. v 10.00 bude za něho v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena mše svatá. Srdečně zveme.