POUŤ CHRUDIMSKÉ FARNOSTI DO ŘÍMA

Zveme Vás na informační schůzku k pouti do Říma, která se uskuteční v pátek 9. června 2023 od 19 hodin ve farním sále.

Termín pouti: 19. – 24. dubna 2024

Závazné přihlášky s platbou zálohy do 12. června 2023.

Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit a máte zájem na pouť jet, informace ráda poskytnu osobně ve farní kanceláři, mailem nebo telefonem.