Otevřený kostel

Od 1. 7. do 31. 8. 2024 bude kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřený denně od 11.00 od 17.00 hod. Kostel je možné navštívit k modlitbě či prohlídce, přítomni jsou průvodci. Průvodcovskou službu se i v letošním roce podařilo zajistit ve spolupráci s Chrudimskou besedou.