První list svatého apoštola Jana: O Boží Trojici

Úryvek z Bible.
„Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci.“ (První list svatého apoštola Jana, 2. kapitola, 21. až 24. verš)Myšlenka.
Často si při různých příležitostech vybíráme jen to, co se nám líbí. Ptáme se, jaký budeme mít užitek, ale už nás nezajímá, jak tím přispějeme nebo pomůžeme druhým. Zkusme se někdy zamyslet, co svým konáním děláme svým bližním. „Dávejte, a bude vám dáno.“ (Lukáš 6, 38)

Každá Osoba Boží Trojice stojí na stejné úrovni. Žádná není menší nebo větší než druhá. Nám se ale stává, že třeba prožíváme Kristovu smrt a slavné vzkříšení, ale pozapomínáme na Toho, který nás stvořit, a Toho, který nás ve strastech utěšuje. Obracejme se v modlitbách na každou Božskou Osobu, na Otce, Syna i Ducha Svatého.