Kázání především ze školních mší svatých

Poděkování: Děkujeme P. Jaroslavu Axlerovi a P. Josefu Smolovi, že zde můžeme uveřejnit jejich kázání ze školních mší svatých za poslední více než jeden rok a dívčího setkání ve Slatiňanech 2007.

Poznámka: Úryvky z kázání, které se objevují na tomto místě, jsou kráceny a některé věty nebo jejich části vynechány. V plném znění je naleznete v příslušných článcích.ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

P. Jaroslav Axler: Život jako hodinky (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 67. dětská mše svatá, Chrudim, úterý 9. května 2006)

„Bůh dává každému čas. To, co máme k dispozici, je přítomnost. TEĎ. A Bůh chce, abychom si TEĎ uchovali milosrdné milující srdce a otevřené oči. TEĎ. V tomto čase, který mi Bůh dává. Věřím, že když to dokážeme, tak naše hodinky nebudeme muset tolik vylaďovat. Můžeme vědět, že Bůh nás vždycky přijme. Když se spleteme, tak nás nechá život vyladit...“P. Jaroslav Axler: „Otevřeme dveře Duchu Svatému!“ (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 68. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 5. června 2006)

„Ducha Svatého vidět nemůžeme, ale můžeme Ho poznat podle toho, jak jednáme. Když dokážeme svoje dveře otevřít, být trpěliví, mít rádi a máme pokoj, tak dokážeme překonat sami sebe. Duch Svatý je v našem srdci. Ráno nevíme, co ten den přinese, jak to bude težké ve škole, co budeme všechno dělat, co nám přijde do cesty. Na začátku dne máme vždycky poprosit: »Duchu Svatý, provázej mě.« Ať svoje srdce máme hezky připravené.“P. Jaroslav Axler: Škola života (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 69. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 26. června 2006)

„Pán Bůh je určitě milosrdný Učitel. A náš život je taková škola – škola života. Všechno nás chce Pán Ježíš postupně naučit. Bůh jednou každému a každé z nás vystaví vysvědčení. A když se necháme, tak budeme mít určitě na konci života samé jedničky. Všem vám přeji, ať je máte samé jedničky na vysvědčení nejen v pátek, ale především na závěr života...“

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

P. Jaroslav Axler: Ježíš se ptá: „Za koho Mě pokládáte?“ (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 70. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 18. září 2006)

„Pán Ježíš nemyslel jen a jen na Sebe. Tím měl také rád. Uzdravoval nemocné, odpouštěl hříchy, rozmlouval s druhými. Svůj čas věnoval pro ně. Byl obětavý nejen tím, že jim věnoval čas a co v Něm bylo, ale protože dokonce vytrpěl bolest na kříži. Dokázal trpět, nést kříž...“P. Jaroslav Axler: Promluvte se svým andělem (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 71. a 72. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 2. října 2006 a pondělí 16. října 2006)

„Pán Ježíš nepomáhá sám, Pán Ježíš spolupracuje. A používá k tomu právě anděly. Každý z nás má anděla, protože každý z nás stál Pánu Bohu za to, aby nám ho poslal, a tak je dobré občas s ním promluvit, poděkovat a poprosit, aby nás ochraňoval. Andělé chválí Boha a zároveň je Pán Bůh používá k posláním – chrání lidi.“P. Jaroslav Axler – kázání není k dispozici
(kázání P. Jaroslava Axlera, 73. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 30. října 2006)P. Jaroslav Axler – kázání není k dispozici
(kázání P. Jaroslava Axlera, 74. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 13. listopadu 2006)P. Jaroslav Axler – kázání není k dispozici
(kázání P. Jaroslava Axlera, 75. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 27. listopadu 2006)P. Jaroslav Axler: O svatostánku (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 76. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 18. prosince 2006)

„O svatostánku si budeme pamatovat, že to je důležité místo v kostele, protože tam přebývá Pán Ježíš. Uchováváme Ho tam pro nemocné. Ale i my se Mu můžeme poklonit. Jen si kleknout a za něco poděkovat nebo poprosit, protože On je tady pořád a naslouchá nám.“

Přímluvy: SvobodoviP. Jaroslav Axler – kázání není k dispozici
(kázání P. Jaroslava Axlera, 77. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 8. ledna 2007)P. Jaroslav Axler: Křížem krážem mší svatou (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 78. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 29. ledna 2007)

„Pán Bůh nás udělal tak, že nejsme jako andělé, ale máme i tělo: ruce, nohy a celí, jak jsme. Když přijdeme do kostela na mši svatou, nemodlíme se jenom tím, že na Boha myslíme a s Ním mluvíme, ale také tím, co děláme s naším tělem, protože všechno k něčemu je.“

Přímluvy: HaškoviP. Jaroslav Axler: O svěcené vodě (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 79. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 12. února 2007)

„Zapamatujeme si, že když dáváme ruku do kropenky a děláme kříž, připomíná nám to, že jsme Boží děti a byli pokřtěni. A stejně tomu je i u kropáče při kropení lidu.“

Přímluvy: NovotníP. Josef Smola: Zřekněte se zlého! (kázání)
(kázání P. Josefa Smoly, 80. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 26. února 2007)

„Být »svatý« znamená v tomto smyslu být oddělený. Na prvém místě je svatý sám Pán Bůh. Když říká, že my máme být svatí spolu s Ním, chce, abychom se na Jeho jedinečnosti a vznešenosti podíleli. Abychom Mu byli podobní. Připomíná, co známe z Jeho přikázání: nekraďte, nelžete, nepodvádějte, neutiskujte svého bližního...“

Přímluvy: BurešoviP. Jaroslav Axler: Křížová cesta (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 81. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 12. března 2007)

„Prohlédněte si, co všechno musel Pán Ježíš vytrpět. Představte si to. Někdy musíme udělat nějakou malou věc, která nám je nepříjemná, ať už ve škole, když mám něco dělat poctivě, nebo doma, kdy se mi do něčeho nechce. Vzpomeňme si na Pána Ježíše, kolik toho vytrpěl a pro nás udělal. Také si můžeme zapamatovat, že žádná těžká věc neskončí v hrobě, ale jako u Pána Ježíše končí něčím pěkným.“

Přímluvy: PudiloviP. Jaroslav Axler: Abak a život jdou ruku v ruce (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 82. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 2. dubna 2007)

„Některé věci se nám mohou zdát podřadné nebo nedůležité. Ale slouží k tomu, aby náš život byl opravdu uspořádaný a pěkný. Jak říká Pán Ježíš, kdo je věrný v malé věci, bude věrný i ve velké. Žádná věc, ani ta nejmenší, kterou děláme poctivě, pořádně a správně, nezůstane před Bohem zapomenutá. A hlavně k něčemu nám pomůže, abychom to měli v životě pěkné...“

Přímluvy: FidleroviP. Jaroslav Axler: O svatém Vojtěchovi (na motiv kázání)
(na motiv kázání P. Jaroslava Axlera, 83. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 23. dubna 2007)

Přímluvy: WysočtíP. Jaroslav Axler: Ať naše mraky nezastíní Sluníčko (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, dívčí setkání, Slatiňany, sobota 5. května 2007)

„Představte si, že se díváte na oblohu, svítí sluníčko a je příjemně. To je jako když jdeme za Bohem a Pána Ježíše následujeme. A najednou třeba uděláme něco, co není hezké. Jako když před sluníčko po obloze putuje mrak. Najednou nám ho zastíní a my se z něho už tak radovat nemůžeme. Panna Maria tohle nikdy nezažila. Ta byla bez hříchu a vždycky s Pánem Ježíšem žila. Také my, kteří se jí dneska chceme podobat, chceme ze svého srdce odstranit všechno, co nám brání, abychom viděli Sluníčko, kterým Pán Ježíš je...“P. Jaroslav Axler: S hvězdou za Sluníčkem (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, dívčí setkání, Slatiňany, neděle 6. května 2007)

„Podle toho, že máme rádi druhé, mají poznat, že jsme křesťané. Že máme srdce podobné, jako měl Pán Ježíš. A když budeme mít rádi jednak sebe navzájem a i všechny lidi, tak to bude podobné jako na sluníčku, které tady máme. Sílu, abychom měli rádi ostatní, nám může dát jenom Bůh. Proto o ni musíme prosit. Čím víc budeme mít rádi Boha, který je Sluníčko, čím víc budeme my – paprsky – blíž Bohu, najednou zjistíme, že jsi jsme blíž i s ostatními k sobě navzájem. Najednou zjistíme, že když máme rádi, jsme blízko k Bohu i druhým. To je úkol pro nás křesťany...“P. Jaroslav Axler: O křtu (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 84. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 14. května 2007)

„Co potřebuje pan farář, aby mohl křtít? Nejdříve potřebuje, aby přišel, pak taky Křestní obřady. Do kostela musí přijít rodiče s jedním kmotrem nebo více kmotry, kteří přinesou dítě. Pan farář může dítě pomazat olejem katechumenů, potom se světí křestní voda, křtí ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, symbolem Boží milosti je rouška, kde je Duch Svatý – Ten je právě symbolem toho, že v nás přebývá – Boží Trojice nebo i jiné. Že Pán Ježíš žije v naší duši, to je svíčka, a že k Němu patříme napořád, je olej křižmo.“

Přímluvy: MikanoviP. Jaroslav Axler: Knížky ke chvále Boha (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 85. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 4. června 2007)

„Vidíte, že při mši svaté používáme spoustu knížek, které mají jenom jeden účel. Jsou plné modliteb, chval Boha, Božího Slova. Jsou takovou pomůckou k tomu, abychom se lépe modlili, abychom lépe chválili Boha. Proto jsou ty knížku uchovávány v kostele na pěkném místě, protože jsou tak trochu posvátné. Pomáhají nám na cestě k Pánu Bohu...“P. Jaroslav Axler: O nejkrásnějším Božím chrámu (kázání)
(kázání P. Jaroslava Axlera, 86. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 18. června 2007)

„Nejvzácnější Boží chrám není ani chrudimský kostel, který je moc pěkný, není to třeba ani katedrála svatého Jana v Lateráně v Římě, nebo kostel, který má papež – svatý Petr. Chrám, ve kterém se Pánu Ježíši nejvíc líbí, je naše srdce. Tam přichází úplně nejradši. Všechny krásné věci, které máme a používáme, nám slouží k jedné věci: aby totiž Pán Ježíš mohl přijít i k nám, do srdce, protože to je Jeho nejhezčí chrám. Máme se také snažit, aby byl pěkně vyzdobený, aby naše srdce bylo připravené. Abychom měli rádi bližní, byli pečliví, obětaví, abychom byli tak, jak si Pán Ježíš přeje.“

Přímluvy: Kopečtí

Přinášení darů