První list svatého apoštola Jana: Zůstávejme v Něm

Úryvek z Bible.
„A to je zaslíbení, které On nám dal: život věčný. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou. Ale zasvěcení, které jste vy od Něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; Jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v Něm. Nyní tedy, děti, zůstávejte v Něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. Víte-li, že On je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z Něho zrozen.“ (První list svatého apoštola Jana, 2. kapitola, 25. až 29. verš)Myšlenka.
Pane Bože, chceme zůstávat v Tobě. Víme, že nás máš nesmírně rád. Jako starostlivý Tatínek jsi nás stvořil, Tvůj dobrotivý Syn se za nás obětoval na kříži a Svatý Duch nás naplňuje Svými milostmi.

Pane, jak máme vyjádřit vděčnost? „Zůstávejte ve Mně a buďte jako Já.“ Náš drahý Bože, promiň, když se necháváme rozptýlit v modlitbách. Promiň, že podléháme pokušením. I když naše láska k Tobě zdaleka není dokonalá, toužíme po společenství s Tebou. Až si nás jednou zavoláš, chceme před Tebe předstoupit s co nejčistším svědomím. Prosíme, pomáhej nám, abychom Tě vždy a za všech okolností dokázali oslavovat.

Jsme Tvoji a Tvoji chceme i zůstat. Máme Tě rádi. Chceme zůstávat v Tobě a s Tebou. Odpusť, když se nám to nedaří...