P. Jaroslav Axler: Voňme před Pánem (kázání)

P. Jaroslav Axler: „Milé děti, vážení přátelé, opět se setkáváme po prázdninách. Dnes je moc zajímavé evangelium, protože se tam Ježíš ptá na jednu otázku: »Má se jednat dobře, anebo zle?« Dobře víme, že když někdo jedná špatně, tak dělá hřích. Něco jiného, než Pán Bůh chce. A když jedná dobře, říkáme, že je plný milosrdenství. Kdo plní Boží vůli, je v Bibli nazýván spravedlivý. A také se tam na jednom místě píše, že máme vydávat jakousi libou vůni před Bohem. Proto jsem si dneska vzal jednu pomůcku, abych ukázal rozdíl mezi člověkem, který jedná dobře, a člověkem, který jedná špatně. Víte, co je toto?“ (Ukazuje připravený předmět.)

Děti: „Deodorant.“

P. Jaroslav Axler: „Víte, děti, co se s ním dělá? Třeba když jde maminka do práce nebo někam, tak se navoní. Můžeme si přirovnat: člověk, který je hříšný, nevoní. Druhým lidem může být nepříjemný. Naopak ten, kdo jedná správně, má lásku v srdci, je jako ten, který krásně voní. Pán Ježíš nás pozval, abychom krásně voněli. Jak to uděláme? Když se chceme navonět, tak jenom jednoduše stiskneme.“ (Kostelem se roznáší vůně parfému.) „Ale v životě tak jednoduché není jednat správně. Někdy se musíme přemoct. Někdy udělat něco navíc. Potěšit. Pomodlit se za druhého. To nás někdy stojí, když se nám moc nechce. Ale pokaždé, když to uděláme, je to, jako kdybychom se navoněli. Když máme druhé rádi, máme je rádi také tak, že nehledáme sebe. To znamená, nechceme dělat dobré skutky, pokud se to druhým nelíbí. Bylo by to stejné, jako kdybychom se převoněli. Znáte takového člověka, kterého potkáte, když se navoní moc. Máme mít rádi druhé, aby oni byli spokojení. Aby jim to dělalo dobře, ne nám. Potom Bůh z nás bude mít radost. Takže Pán Ježíš nám nabízí, abychom jednali dobře, nebo špatně. Když budeme jednat dobře, budeme pěkně vonět. Budeme před Bohem vydávat krásnou vůni. Když budeme jednat špatně, tak to bude přesně naopak. Ale pokaždé můžeme s Bohem začít znovu.“(kázání P. Jaroslava Axlera, 87. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 10. září 2007)Přímluvy:
Prosme Pána, nevyčerpatelnou Studnici Otcovy dobroty, za všechen křesťanský lid. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosme Pána, Vládce nebe i země, za všechny, kdo nesou odpovědnost za společnost a stát. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosmě Pána, našeho Přímluvce u Otce, také za naše sestry a bratry, kteří mezi nás nemohli přijít. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosme Pána, našeho Zachránce a Vykupitele, za nás za všechny, za naši víru a za Boží slitování. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme Tě, Pane, ať každé naše jednání je libou vůní, která se Ti líbí. Prosíme Tě, vyslyš nás.

Bože, Ty jsi dobrý a milosrdný. Přijmi naše pokorné prosby a vyslyš je. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.