Arcibiskup Jan Graubner: O lásce (homilie)

Mons. Jan Graubner: „Co myslíte, že je problémem dnešní společnosti? Potřebuje dnes svět někde pomoc od církve? Zdá se, že svět neumí milovat. Evropa vymírá a ztrácí naději. Všude se sice mluví o lásce, ale myslí se to sobecky.

Láska, jaké učí Kristus, hledá dobro druhých. Vy často hledíte na kříž, na Kristovu tvář a tušíte, jakou lásku nám ukázal a co znamená vydat sám sebe a milovat až do krajnosti. Ano, právě on nám zjevil, že Bůh je láska. Kdo miluje, má Boha a dává Boha.

O nás se hovoří jako o ateistické zemi bez Boha. Není to tím, že je málo lásky, když je tam málo Boha? Dnešní svět potřebuje poznat a zažít lásku, naučit se milovat a tím poznat Boha. Toto naučit svět je úkol náročný, ale nádherný. Zkuste si představit, že někdy za sto let bude tady na Klokotech nebo někde jinde zase setkání mládeže a bude se tu mluvit o tom, co velikého se stalo v této době, když Evropa vymírala na mor sobectví. Když Evropa ztrácela naději. Tak tehdy se objevili mladí křesťané a zvolili si Boha – lásku – za Pána svého srdce a učili se Božsky milovat po vzoru Božího Syna. A oni nepotřebovali drogy. Sex ponechali jen do manželství a měli krásné rodiny, vychovali mnoho dětí tak, že šli v jejich stopách za Kristem a zastavili rozpad Evropy. A to všechno se podařilo, i když se jim tehdy mnozí smáli, odsuzovali a v novinách lživě pomlouvali. Vytrpěli si své, ale zapsali se do dějin. Skrze ně udělal Bůh velké věci. Přispěli k tomu, že se Bůh zase dostal do módy.

Já si myslím, že Bůh dnes volá každého z vás k tomu, aby se nějak zapojil do uzdravení Evropy. Co myslíte, má to smysl? A jste ochotní sami se učit od Krista pravé lásce, nosit v srdci Boha a konkrétními skutky ho dávat svým přátelům, spolužákům a příbuzným v rodině?

Díky!“--------------------------
Celostátní setkání mládeže
www.tabor2007.signaly.cz
Homilie Mons. Jan Graubner v neděli 19. srpna 2007 (kráceno)
--------------------------

Poznámka: Přepis promluvy byl čerpán z oficiálního DVD o Táboře. Kázání je podstatně zkráceno.