První list svatého apoštola Jana: Ať svět pozná Boha

Úryvek z Bible.
„Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hřích sňal, a v Něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten Ho neviděl, ani nepoznal.“ (První list svatého apoštola Jana, 3. kapitola, 4. až 6. verš)Myšlenka.
Díky, Pane, že Tě můžeme stále více poznávat. Děkujeme Ti za mnoho konvertitů, kteří Tvou lásku poznali až později a tím horlivěji o ní svědčili. Díky Ti za příklad svatého Pavla, velkého pronásledovatele církve prvního století, který svůj život totálně přehodnotil a obrátil se k Tobě jako největší zastánce. Děkujeme Ti za naše blízké, kteří sice byli od Tebe hodně daleko, ale Tys jejich srdce zázračné uzdravil.

Jak by byl svět krásný, kdyby byl bez hříchu! Proto chceme svým jednáním a životem podávat důkazy Tvé lásky a přivést ostatní k poznání Nejvyššího.