svatý Don Bosco

Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v Castelnuovu d'Asti v Itálii, v chudé rolnické rodině. Již od dětství se cítil povolán věnovat svůj život mládeži. Když se po letech odříkání stal v Turíně knězem, vložil své vrozené schopnosti a neúnavné úsilí do budování výchovných děl pro opuštěnou mládež, do obrany ohrožené víry lidových vrstev a do evangelizace dalekých zemí.

Sám založil první tři "větve" salesiánské rodiny:

- Společnosti sv. Františka Saleského (1859) – salesiány

-Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice (1872) – salesiánky a

- Salesiány-spolupracovníky (1876).

Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými dal salesiánům jedinečnou výchovnou metodu tzv. preventivní systém založeného na rozumu, náboženství a laskavosti. Systém inspirovaný láskou zakořeněnou v živém setkání s Ježíšem Kristem, především v eucharistii, v neomezené důvěře v Pannu Marii, ve věrnosti církvi a jejímu učení.
Jan Bosco zemřel v Turíně 31. ledna 1888. Mezi svaté byl připočten Piem XI. o Velikonocích roku 1934.

Na závěr roku, ve kterém se slavilo sto let od jeho úmrtí, ho Jan Pavel II. prohlásil za otce a učitele mládeže (24. ledna 1989).

Dona Bosca mám ráda. Obdivuju jeho důvěru v Boha ve chvílích, kdy mu šlo o život, jeho nadšení a vytrvalost. Jeho dílo je požehnané. Jinak by neobstálo v opravdu těžkých dobách. Díky Bohu za takovéhle světce!