Adventní poselství (2. díl)

První adventní týden: 2. až 8. prosince
Čiňte pokání!

Druhý adventní týden: 9. až 15. prosince
Připravte cestu!