Adventní poselství (3. díl)

První adventní týden: 2. až 8. prosince
Čiňte pokání!

Druhý adventní týden: 9. až 15. prosince
Připravte cestu!

Třetí adventní týden: 16. až 22. prosince
Každý tvor uzří spasení Boží!