Adventní poselství (4. díl)

První adventní týden: 2. až 8. prosince
Čiňte pokání!

Druhý adventní týden: 9. až 15. prosince
Připravte cestu!

Třetí adventní týden: 16. až 22. prosince
Každý tvor uzří spasení Boží!

Čtvrtý adventní týden: 23. až 24. prosince
Z Jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí!