První list svatého apoštola Jana: Rozvíjejme krásu

Úryvek z Bible.
„Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako On je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.“ (První list svatého apoštola Jana, 3. kapitola, 7. až 9. verš)Myšlenka.
Jak je nám krásně na místech, kde se žije opravdová láska. Jak rádi přicházíme mezi přátele. Jak často myslíme na své blízké. Jak s úsměvem bereme do rukou fotografie a vzpomínáme na chvíle, kdy nám bylo krásně.

Proč jsou některé okamžiky tak hezké a jiné ne? Proč si někdy nerozumíme a jindy se z přítomnosti druhých radujeme? Proč jsme odměření k okolí, ale prahneme po dobré pohodě? Proč rádi dostáváme, ale těžko dáváme? Proč lámeme ruce nad chybami druhých, ale bereme za samozřejmost, že naše poklesky ostatní s nadhledem přejdou? Proč vidíme svět jen svýma očima a nenapadne nás, co si myslí ostatní?

Pane, pomoz nám, ať usilujeme o lásku vždy a za všech okolností. Pomoz, ať v každém člověku a za každé situace hledáme Tebe. Pomoz nám, i když jsme unavení, naštvaní, rozmrzelí, ať se vyvarujeme hříchů. Pomoz, ať jsou dobré skutky hnacím motorem našich životů. Díky za Tvou pomoc.