První list svatého apoštola Jana: Milujte se navzájem!

Úryvek z Bible.
„Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.“ (První list svatého apoštola Jana, 3. kapitola, 10. až 12. verš)Myšlenka.
Mít rád druhého. Co by na tom mělo být za problém? Není přece nic lehčího než dát druhým lásku! Vždyť máme tolik kamarádů a přátel, je nám společně dobře a vždy se těšíme, až se příště opět setkáme.

Opravdu? Jsme skutečnými přáteli? Nezneužíváme druhých? Dokážeme je přijmout takoví, jací jsou? Dokážeme se smířit, že ne vždy musí vše dopadnout podle nás? Jsme ochotni ustoupit ze svých nároků na druhé a naopak na sebe si klást požadavky vysoké? Jsme ochotni obětovat se pro ně? Upřednostňujeme druhé před sebou? Konáme skutečně to, co si přejí ostatní, nebo jen to, po čem „podle nás“ touží?

Dokážeme být pokorní?

Pane, pomoz nám zahledět se na sebe samotné. Ukaž nám cestu ve vztazích k bližním. Nauč nás lásce, jakou jsi obětoval na kříži. Pomoz, ať se dokážeme plně darovat svým blízkým. A především Tobě.