Půst pokaždé jinak...

Postit se očima – odříci si někdy televizi, video, PC...,abychom mohli objevit a vidět to, co přehlížíme

Postit se ušima – poslouchat občas méně rádio, mp3, CD..., abychom slyšeli to, co často přeslechneme a mohli naslouchat druhým

Postit se ústy – odříci si občas sladkosti..., abychom si vážili obyčejného jídla, odříci si všechna nelaskavá a zbytečná slova..., abychom mluvili tehdy, když máme mluvit a udělali druhým radost

Postit se rukama – nechat své ruce občas v klidu..., abychom je mohli přiložit k dílu tam, kde je to skutečně potřeba, abychom je mohli sepnout a modlit se

Postit se nohama – zastavit se tam, kde je potřeba..., přijít na návštěvu, kterou už dlouho slibujeme, jít na křížovou cestu

Postit se tělem – nezakládat si přehnaně na vnějších věcech...., abychom dbali víc na vnitřní krásu, která vychází z čistého srdce...a aspoň něco z toho se snažit dělat častěji ve svém životě