P. Jaroslav Axler: U oázy o živé vodě (kázání)

P. Jaroslav Axler: „Poslouchaly jste dobře, kde Pán Ježíš byl? Pán Ježíš přišel ke studni, tam se...“

Děti: „... potkal se samaritánkou.“

P. Jaroslav Axler: „A než se s ní potkal, tak – protože byli všichni unavení – se posadili. Já budu dělat Pána Ježíše a posadím se taky. Pojďte sem ke mně.“ (Pan farář si sedá vedle oltáře a vybízí ostatní děti, aby se k němu přidaly.) „U každé studny je oáza a tam je voda.“ (Poukazuje na velkou rostlinu za sebou, kaplí se nese tichý smích.) „Posadíme se a budeme si povídat, o čem si povídal Pán Ježíš s tou ženou. Pán Ježíš řekl: »Dej mi napít.« Co byste mi na to řekly? Co řekla ta žena?“

Děti: „»Proč ti mám já, samaritánka, dát napít?.«“

P. Jaroslav Axler: „Ano. Na to Pán Ježíš říká: »Kdybys věděla, kdo jsem, tak bys spíš poprosila Mne, abych ti dal napít.« – Pán Ježíš, když chce dát napít, něco nemá...“

Děti: „Nádobu.“

P. Jaroslav Axler: „Jirka nám ji přinese.“

Děti: (Mezitím, co jeden Jirka opustil »oázu«...) „Já jsem taky Jirka.“

P. Jaroslav Axler: (Se zájmem.) „Taky jsi Jirka?...“

Děti: (»První« Jirka se vrací se džbánem plným vody.)

P. Jaroslav Axler: „Co děláme s vodou? Třeba se můžeme napít. Nebo?“

Děti: „Dát si do ní šťávu.“ (Smích.)

P. Jaroslav Axler: „Dobře. Nebo slouží také k něčemu jinému.“

Děti: „Můžeme se umýt.“

P. Jaroslav Axler: „Ano.“ (Pohledem se obrací za sebe a naznačuje.)

Děti: „Můžeme s ní zalít kytky.“

P. Jaroslav Axler: „Tak. Teďka Pán Ježíš říká: »Stejně jako obyčejná voda dává život,« – to znamená, že neumřeme žízní, nebo když zalijeme kytku, tak nám neuschne...“ (Názorně předvádí.) „»... Já můžu dát živou vodu, která...« Co udělá? – Stane se pramenem. Co je po prameni? Potůček, potok, až nakonec se z něho stane...“

Děti: „Řeka.“

P. Jaroslav Axler: „... pak větší řeka a nakonec moře. Stejně tak, jako voda, kterou zaléváme, kterou pijeme, dává život, tak stejně tak Pán Ježíš, když jsme byli pokřtěni a žijeme podle Jeho Slova, nám dává život. Slyšely jste někdy pohádku, kde by byla živá voda?“

Děti: (Nadšeně.) „Jo!“

P. Jaroslav Axler: „Co dělá živá voda?“

Děti: „Oživuje.“

P. Jaroslav Axler: „Když někdo umřel, tak zase žije. Stejně tak Pán Ježíš, když někdo udělá něco špatného, je jako živá voda. Srdce zacelí a po smrti jsme Jeho přátelé. Dneska si budeme pamatovat: stejně jako voda dává život, Pán Ježíš to umí taky a říká, že On nám všem dává živou vodu, která tryská do věčného života. Víte, kdy nám živou vodu všem dal?“

Děti: „Když nás pan farář pokřtil.“

P. Jaroslav Axler: „Když nám nalili vodu na hlavu, která se stala symbolem Pána Ježíše. To nám Pán Ježíš nalil do srdce živou vodu. Proto za to dneska poděkujeme.“(kázání P. Jaroslava Axlera, 96. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 25. února 2008)Přímluvy: (P. Jaroslav Axler)
Nyní budeme společně prosit.

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsme křesťané a byli pokřtěni. Prosíme, dej, ať se Ti stále více podobáme. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme Tě, Pane, také za všechny, kteří Tě neznají, kteří neznají Tvoji milost, aby Ty sám ses dotkl jejich srdce, aby Tě mohli poznat. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme Tě za naše nemocné, trpící, za ty, kteří procházejí nějakou zkouškou, aby Ty sám jsi jim byl posilou a útěchou. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme Tě za nás zde přítomné, abychom Ti byli vždycky vděční za to, že nám odpouštíš a že nás vedeš.“ Prosíme Tě, vyslyš nás.

Pane Ježíši, Ty nás slyšíš a věříme, že nás také vyslyšíš. Proto prosíme, přijmi tyto naše prosby i ty, které máme hluboko v srdci, neboť Ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.