První list svatého apoštola Jana: Nedivte se...

Úryvek z Bible.
„Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí.“ (První list svatého apoštola Jana, 3. kapitola, 13. verš)Myšlenka.
Je zvláštní, kolik lidí dokáže zarputile bojovat proti Bohu. Zajímavé je, kolik diktatur zbrojilo proti náboženství. A přesto církev po dvou tisíciletích stále žije. Ačkoliv není dokonalá, má své mouchy a tvoří ji chybující lidé, zůstává nezlomená po tak dlouhou dobu. I když nás druzí budou nenávidět, posmívat se a nadávat nám, máme Oporu, která proveze církev i přes dobu, kdy se bude zdát pokořená a na lopatkách.