První list svatého apoštola Jana: Položil život...

Úryvek z Bible.
„My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.“ (První list svatého apoštola Jana, 3. kapitola, 14. až 16. verš)Myšlenka.
Prožíváme velikonoční období. Vzpomínáme na Ježíšovu oběť, který neváhal položit život za nás ostatní. Krásně se vzpomíná, když slyšíme radostná slova o vítězství nad smrtí, vzkříšení a věčném životě. Pane, pomoz nám, ať také my dokážeme překonávat zlo. Abychom neuhnuli před žádným křížem, protože jen tak nás čeká velká radost na konci...